Q30

Premium active kompakt


Bose je registrirani zaštitni znak društva Bose Corporation. Alcantara je registrirani zaštitni znak društva Alcantara S.p.A.